Bomen aanplanten

Voorbereiding
Een goede voorbereiding op het aanplanten van bomen is van groot belang. Wilmink Boomverzorging kan u helpen bij het in kaart brengen van de toekomstige situatie. Met name de keuze voor de boomsoort en de grootte van de boom speelt hierin een voorname rol.

Aanplanten en verzorgen
Na de voorbereiding volgt het plantwerk. Wilmink Boomverzorging beschikt over de expertise om de gekozen boomsoort een voedingsrijke bodem te geven en een juiste wijze van aanplanten. Tevens kunnen wij adviseren en voorzien in de verdere verzorging van de boom.